Kim jesteśmy?

Izoprojekt sp. z o.o. istnieje na rynku proje-
ktowym od 2006 roku. Spółka zatrudnia wysoko
wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim stażem
w projektowaniu. Specjalistyczna wiedza inży-
nierska pozwala nam działać w branżach
przemysłu chemicznego, petrochemicznego,
energetycznego oraz górnictwa ropy i gazu.


Dowiedz się więcej>>