Asystent projektanta w branży mechanicznej

Stanowisko: Asystent projektanta w branży mechanicznej

Miejsce pracy: Włocławek

Opis stanowiska:

Wykonywanie prac projektowych w branży mechanicznej według wskazówek i w porozumieniu
z prowadzącym projektantem.
Wykonywanie nadzoru autorskiego nad wdrażanymi projektami.
Sprawdzanie dokumentacji.
Inne prace zlecone przez przełożonego ze swojego zakresu działania.

Wymagania:

Wykształcenie wyższe/średnie – techniczne (mechanik).
Prawo Jazdy kat. B.
Podstawowa znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu.
Praca w systemie jednozmianowym.
Atrakcyjne warunki zatrudnienia uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności.
Uczestnictwo w interesujących oraz zróżnicowanych projektach.
Stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.
Duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego.
Dobrą atmosferę pracy i wsparcie ze strony pozostałych współpracowników.
Komfortowe warunki pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres mailowy: biuro@izoprojekt.com.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli:
„Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest IZOPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Asystent Projektanta Branży Mechanicznej. Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie.”
Ponadto oświadczam, iż wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby dalszych rekrutacji prowadzonych przez IZOPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku.

Wstecz