Realizacje

Lp

Kontrahent

Temat

Okr. Realizacji

Liczba godzin projektowych

1

Poyry Forest

MDI Plant Piping Engineering dla Chematur Engineering AB

2006

2350

2

Azomet
Sp. z o.o.

Aparatura ciśnieniowa dla destylarni Sobieski dla MAGUIN

2006

1650

3

ICI Polska
Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Farb

2006÷2008

8600

4

Anwil SA

Punkt załadunku cystern samochodowych roztworem azotanu amonu

2007

1000

5

Anwil SA

Stanowisko załadunku ługu sodowego i podchlorynu sodu do cystern kolejowych.

2007

1450

6

Anwil SA

Modernizacja układu niszczenia chloru

2007

2300

7

POL-AQUA

Terminal Ekspedycyjny Wierzbno. Baza magazynowa Ropy Naftowej. Zad nr 5 dla PGNiG

2007

2700

8

Azomet

Zbiorniki dla instalacji 0520 w LOTOS

2007

1150

9

Unimech

Infrastruktura nowej instalacji HON VII w Płocku

2007÷2008

2450

10

Anwil SA

Pakowanie,paletyzacja i ekspedycja nawozów saletrzanych

2007÷2008

8500

11

Azomet
Sp. z o.o

Wymienniki ciepła dla instalacji 0120 w LOTOS

2007÷2008

2300

12

Anwil SA

Podgrzewanie wody wiślanej do dekarbonizacji wodą chłodniczą w ANWIL SA

2008

1100

13

Anwil SA

Modernizacja orurowania polimeryzatorów R-701/1-8 w ANWIL SA

2008

2100

14

Anwil SA

Modernizacja instalacji rozładunku suspensji z reaktorów R-701/1-8 w ANWIL SA

2008

2400

15

Azomet
Sp. z o.o.

Wymienniki ciepła dla Elstar-Oils

2008

2250

16

PROCHEM SA

PTA – Budynek kompresorowni.

2008÷2009

6150

17

Mekro
Sp. z o.o.

Wyparki dla MONDI Świecie

2008÷2009

950

18

AMCS Corp.

Tlenownia w Anwil SA

2008÷2011

20500

19

TNS
Sp. z o.o.

Elektrownia Bełchatów Blok 5. Podgrzewacze wysokoprężne WP8A i WP8B

2009

800

20

TNS
Sp. z o.o.

Elektrownia Bełchatów Blok 6. Podgrzewacze wysokoprężne WP8A i WP8B

2009

800

21

Anwil SA

Odzysk ciepła z gazów spalinowych po piecach krakingowych F-402/1,2.

2009

1150

22

Mekro
Sp. z o.o.

Zbiorniki magazynowe mas bitumicznych z opodestowaniem dla SOPREMA Polska sp. z o.o.

2010

800

23

GOTEC
Sp. z o.o.

System zbioru zanieczyszczeń gazowych

2010

550

24

Control Process Płock
Sp. z o.o.

Przebudowa stacji wysokiego ciśnienia Witaszyce, Młodasko i Ostrów wielkopolski dla PGNiG S.A.

2010

1700

25

PKN

Zabudowa węzła gromadzenia, separacji i przepompowywania oleju polimerowego z mycia ługowego do oleju pirolitycznego.

2010

500

26

PKN

Stripping azotowy wody załugowanej odprowadzanej do II systemu kanalizacji przemysłowej.

2010

450

27

AZOFER

Aparaty E1453, E1454, E1457 dla ANWIL S.A..

2010

400

28

Azomet
Sp. z o.o.

Wymienniki ciepła (8 szt.) dla LURGI.

2010

2150

29

Anwil SA

Instalacja do chłodzenia i podgrzewania powietrza na ssaniu sprężarki C-2101A/B.

2010

1300

30

Ortech

Modernizacja Pakowni Saletry Amonowej dla ZA Puławy S.A.

2010÷2011

1450

31

RemWil
Sp. z o.o.

Zautomatyzowany ciąg transporterowy w celu wyprowadzenia wyprodukowanych opakowań BIG-BAGS poza obszar hali dla ANWIL S.A.

2010÷2011

550

32

Azomet
Sp. z o.o.

Reaktor Polimeryzacji R 1/4 dla SYNTHOS.

2010÷2011

550

33

Anwil S.A.

Koncepcja techniczno-kosztowa związana z lokalizacja
i budową nowego węzła załadunku opakowań typu
Big- Bag dla kompleksu Nawozowego.

2011

650

34

DrM Polska
Sp. z o.o.

Konstrukcja stalowa.

2011

400

35

Izotechnik

Sp. z o.o.

Kolumna Stripingowa LMG 530 dla PBG S.A.

2011

200

36

Anwil SA

Koncepcja techniczno-kosztowa odbioru ciepła z polimeryzatorów R 701 6 i 7 na czas prowadzenia prób dla Kompleksu Tworzyw Sztucznych.

2011

400

37

Wircom
Sp. z o.o.

Modernizacja rurociągu wody zasilającej DN 1200 wzdłuż chłodni B dla ANWIL S.A.

2011

650

38

Izotechnik

Sp. z o.o.

Zbiorniki 30-T-1, 30-T-2 dla Orlen Możejki.

2011

700

39

Anwil SA

Węzeł dozowania Antyzbrylacza dla Kompleksu nawozowego.

2011

1100

40

DrM Polska
Sp. z o.o.

Modele 3D skidów 101 i 116 wraz z obliczeniami konstrukcji stalowych.

2011

1200

41

Anwil SA

Modernizacja Wytwórni Saletry – wdrożenie rozwiązań
i zaleceń HAZOP i CFle.

2011

850

42

Wircom
Sp. z o.o.

Ekspander Gazu dla ANWIL S.A.

2011

3400

43

Anwil SA

Chłodzenie polimeryzatorów nr 6 i 7.

2011

650

44

Anwil SA

Modernizacja Kolumny Utleniającej na Absorpcyjną na linii A i B.

2011÷2012

1100

45

Izotechnik

Sp. z o.o.

Remont wkładu kotła Babcock E-1401.

2011÷2012

300

46

Mekro Sp. z o.o.

34 zbiorniki technologiczne dla projektu Narew – Ostrołęka.

2012

2350

47

Naftowax sp. z o.o.

Instalacja do produkcji i konfekcjonowania specyfików parafinowych.

2012

2050

48

AM AZOMET SA

Podgrzewacze gudronu.

2012÷2013

850

49

Gaz-System S.A.

Przebudowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia m. Ciechanów o przepustowości 3 000 Nm3/h
i MOP 6,3 MPa

2012÷2013

750

50

Orlen Oil
Sp. z o.o.

Sieć slopów i zlewek z monitoringiem szczelności na instalacji Mek-Tol.

2012÷2013

1800

51

TNS
Sp. z o.o.

Podgrzewacz wysokoprężny WP5, blok 3 dla Elektrowni Turów.

2012÷2013

250

52

TNS
Sp. z o.o.

6 aparatów dla Projektu Zgierz (skraplacz, podgrzewacz wysokoprężny, podgrzewacze niskoprężne…).

2012÷2013

450

53

IKS Solino S.A.

Modernizacja stacji pakowania i paletyzowania soli na Wydziale Konfekcjonowania Soli.

2012÷2013

2150

54

PKN

Dostosowanie zbiorników magazynowych Zakładu Petrochemicznego do RMG

2012÷2013

2250

55

RemWil
Sp. z o.o.

Wkład kotła E-2206.

2013

600

56

Terbud

Projekt izolacji kotła K-7 nowobudowanej instalacji katalitycznego odazotowania oraz odpylania spalin kotłów Elektrociepłowni PKN

2013

1200

57

EnergoServ Pomorze
Sp. z o.o.

Kanały stalowe wraz z obliczeniami statycznymi.

2013

300

58

TNS

Sp. z o.o.

Chłodnice typu woda-woda dla Projektu Stalowa Wola.

2013

450

59

ABB
Sp. z o.o.

Modernizacja systemu zasilania elektrolizerów na Instalacji Chloru i Ługu Sodowego w ANWIl S.A.

2013÷2014

2000

60

PKN

Zasilanie TEiG II etylenem 4.0MPa.

2013÷2014

1450

61

EnergoServ Pomorze
Sp. z o.o.

Kanały stalowe komina wraz z obliczeniami statycznymi.

2013÷2014

600