Realizacje

Lp

Kontrahent

Temat

Okr. Realizacji

Liczba godzin projektowych

98

PKN

Stałe i ciągłe kierowanie frakcji C10+ z Instalacji PGH na HONH

2021÷2022

1950

97

TNS
Sp. z o.o.

Zabudowa nowego wymiennika Ex-115

2021÷2022

1550

96

ControlTec
Sp. z o.o.

Strefy EX Kotły K1÷K7

2021

400

95

Basell Oreln

Zwiększenie wydajności układu 1E301

2021

750

94

PKN

Wymiana wyeksploatowanych pomp F-GA-801A/B

2021

2150

93

PKN

Dokumentacja techniczna rurociągów kondensatu PPP II stopnia kotłów K1÷K7

2020÷2021

2100

92

Global Technik

Rurociągi chloru

2021

1150

91

Terbud

Odtworzenie sieci dystybucji ługu sodowego

2020÷2021

1600

90

Anwil SA

Odtworzenie instalacji wody obiegowej w zakładzie P2

2020÷2021

3450

89

Anwil SA

Opracowanie standardu technicznego stosowania zaworów zdalnie sterowanych typu ROIV

2020÷2021

5500

88

Mostostal Płock

Wymiana rurociągów magistralnych z Instalacji Przygotowania Wsadu do Alkilacji

2020÷2021

5250

87

Energorem Płock

Dokumentacja wymiany rurociągu ekspedycyjnego paliwo lotnicze JET

2020

1225

86

Anwil SA

Zwiększenie możliwości produkcyjnych PVC S-70

2020

1200

85

ControlTec
Sp. z o.o.

Wprowadzenie zaleceń HAZOP dla Instalacji Eter, Wydzielania Butadienu i Gazów Płynnych

2020

2775

84

Sawogaz Sp.j.

Dokumentacja wykonawcza i dozorowa 25 zbiorników ciśnieniowych

2020

1025

83

PKN

Aktualizacja dokumentacji technicznej i procesowej na Bloku Pochodnych C4

2019÷2020

1440

82

Anwil SA

Wielobranżowy projekt regeneracji adsorberów na tlenowni

2019

1060

81

PKN

Dobór uszczelnień dla aparatów i urządzeń na Instalacji Alkilacji HF

2019

1500

80

ERBUD Industry
Pomorze Sp. z o.o.

Dokumentacja warsztatowa kanałów odpylających

2019

590

79

Anwil SA

Projekt posadowienia i podłączenia kotłowni mobilnej

2019

925

78

PKN

Dokumentacja techniczna rurociągów odpowietrzeń ciągłych i minimalnego przepływu

2018

1300

77

PKN

Integracja cieplna DRW6

2018÷2019

3740

76

Anwil SA

Dokumentacja rejestracyjna urządzeń
w UDT, dokumentacja paszportowa dla Zakładu PCW

2018

4820

75

Anwil SA

Opracowanie schematów P&ID dla Instalacji Kwasu Azotowego A-21

2018

890

74

PKN

Przystosowanie Instalacji SWZ do pracy
w wydłużonych okresach międzypostojowych

2018

1200

73

ANWIL SA

Kompletna dokumentacja do rejestracji urządzeń w UDT oraz dokumentacja paszportowa dla Zakładu PCW P2, Wydział P-21

2017÷2018

3200

72

PKN

Odtworzenie stanowiska rozładunku etylenu z autocystern

2017÷2018

1200

71

Indorama Venture Poland
Sp. z o.o.

Odzysk glikolu etylenowego ze ścieku

2017

2730

70

LOTOS SA

I-szy etap modernizacji urządzeń na Instalacji 1300

2017

3500

69

ALSTAL Serwis
Sp. z o.o.

Wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji pary

2017÷2018

5400

68

TNS
Sp. z o.o.

Wymienniki ciepła dla ZA Puławy

2017

1400

67

AGAT SA

Magazynowanie i dozowanie bioetanolu do benzyn

2016÷2017

3400

66

Solvay Advanced Silicas Poland
Sp. z o.o.

Filtrowanie silikatów

2016

950

65

PKN

Dokumentacja techniczna rurociągów
z Instalacji Olefiny II

2016

4150

64

Upgrade Energy NV

Obliczenia wytrzymałościowe rurociągów. Projekt STT Gent

2015÷2016

900

63

ALSTAL Sp. z o.o.

Zabudowa Reaktora usuwania arsenowodoru z gazu

2015÷2016

1850

62

PKN

Aktualizacja schematów P&ID dla Instalacji PGH

2015÷2016

1140

61

Orlen Serwis SA

Wielobranżowy projekt przebudowy przepływomierzy do pomiaru ilości spalanego gazu zrzutowego na pochodniach

2015÷2016

1800

60

PKN

Zabudowa osuszki na Instalacji Odzysku wodoru

2015÷2016

1950

59

Orlen Serwis SA

Modernizacja Reaktora R-1311 na Instalacji PTA

2015

820

58

PROCHEM SA

Projekt konstrukcji silosów magazynowych dla Instalacji Odsiarczania Spalin
w Elektrowni

2015÷2016

1850

57

Oriflame Produckts Poland Sp. z o.o.

Koncepcja techniczno-kosztowa instalacji do produkcji wód toaletowych (model 3D)

2014

560

56

Mekro
Sp. z o.o.

Projekt 4 zbiorników wody chłodzącej

2014

520

55

Naftoserwis
Sp. z o.o.

Rurociąg poliglikolu do stanowisk nalewczych Wydział Fenolu w PKN

2014

600

54

Izotechnik
Sp. z o.o.

Wymiana części konwekcyjnej pieców
E-BA 1001÷106 w PKN

2014÷2017

9500

53

Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.

Silosy ACS i PCS. Projekt DBN

2014÷2015

2000

52

Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.

Konstrukcje wsporcze orurowania Projekt DBN

2014

2350

51

RemWil Sp. z o.o.

Wymiennik ciepła 1-E-1113C wraz
z zabudową

2014

1750

50

Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.

Orurowanie. Projekt DBN

2014

1750

49

Mekro
Sp. z o.o.

Reaktor biogazu dla papierni Sappi
w Ehingen Niemcy

2013÷2014

2200

48

Anwil SA

Dokumentacja rejestracyjna UDT dla 32 urządzeń dla Wydziału Produkcji PCW

2013÷2014

2100

47

Anwil SA

Dokumentacja rejestracyjna UDT i paszporty techniczne dla 120 urządzeń dla Zakładu Chloru i Ługu Sodowego

2013÷2014

4100

46

PKN

Zasilanie TEiG II etylenem 4.0MPa

2013÷2014

1450

45

ABB Sp. z o.o.

Modernizacja systemu zasilania elektrolizerów na Instalacji Chloru i Ługu sodowego w ANWIL SA

2013÷2014

1450

44

Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.

Adaptacja konstrukcji budynków Projekt DBN

2013÷2014

2000

43

EnergoServ Pomorze
Sp. z o.o.

Kanały stalowe wraz z obliczeniami statycznymi

2013

900

42

Terbud

Projekt izolacji kotła K-7 nowobudowanej instalacji katalitycznego odazotowania oraz odpylania spalin kotłów Elektrociepłowni PKN

2013

1200

41

PKN

Dostosowanie zbiorników magazynowych Zakładu Petrochemicznego do RMG

2012÷2013

2250

40

IKS Solino SA

Modernizacja stacji pakowania i paletyzowania soli na Wydziale Konfekcjonowania Soli

2012÷2013

2150

39

TNS
Sp. z o.o.

6 aparatów dla Projektu Zgierz (skraplacz, podgrzewacz wysokoprężny, podgrzewacze niskoprężne…)

2012÷2013

450

38

TNS
Sp. z o.o.

Podgrzewacz wysokoprężny WP5, blok 3 dla Elektrowni Turów

2012÷2013

250

37

Orlen Oil
Sp. z o.o.

Sieć slopów i zlewek z monitoringiem szczelności na instalacji Mek-Tol

2012÷2013

1800

36

Gaz-System SA

Przebudowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia m. Ciechanów o przepustowości 3 000 Nm3/h i MOP 6,3 MPa

2012÷2013

750

35

AM AZOMET SA

Podgrzewacze gudronu

2012÷2013

850

34

Naftowax sp. z o.o.

Instalacja do produkcji i konfekcjonowania specyfików parafinowych

2012

2050

33

Mekro Sp. z o.o.

34 zbiorniki technologiczne dla projektu Narew – Ostrołęka

2012

2350

32

Anwil SA

Modernizacja Kolumny Utleniającej na Absorpcyjną na linii A i B

2011÷2012

1100

31

Wircom
Sp. z o.o.

Ekspander Gazu dla ANWIL SA

2011

3400

30

DrM Polska
Sp. z o.o.

Modele 3D skidów 101 i 116 wraz
z obliczeniami konstrukcji stalowych

2011

1200

29

Anwil SA

Węzeł dozowania Antyzbrylacza dla Kompleksu nawozowego

2011

1100

28

Anwil SA

Koncepcja techniczno-kosztowa związana
z lokalizacja i budową nowego węzła
załadunku opakowań typu Big-Bag dla kompleksu Nawozowego

2011

650

27

Azomet
Sp. z o.o.

Reaktor Polimeryzacji R 1/4 dla SYNTHOS

2010÷2011

550

26

RemWil
Sp. z o.o.

Zautomatyzowany ciąg transporterowy
w celu wyprowadzenia wyprodukowanych opakowań BIG-BAGS poza obszar hali dla ANWIL SA

2010÷2011

550

25

Ortech

Modernizacja Pakowni Saletry Amonowej dla ZA Puławy SA

2010÷2011

1450

24

Anwil SA

Instalacja do chłodzenia i podgrzewania powietrza na ssaniu sprężarki C-2101A/B

2010

1300

23

Azomet
Sp. z o.o.

Wymienniki ciepła (8 szt.) dla LURGI

2010

2150

22

Control Process Płock
Sp. z o.o.

Przebudowa stacji wysokiego ciśnienia Witaszyce, Młodasko i Ostrów wielkopolski dla PGNiG SA

2010

1700

21

GOTEC
Sp. z o.o.

System zbioru zanieczyszczeń gazowych

2010

550

20

Mekro
Sp. z o.o.

Zbiorniki magazynowe mas bitumicznych
z opodestowaniem dla SOPREMA Polska sp. z o.o

2010

800

19

Anwil SA

Odzysk ciepła z gazów spalinowych po piecach krakingowych F-402/1,2

2009

1150

18

TNS
Sp. z o.o.

Elektrownia Bełchatów Blok 5 i 6. Podgrzewacze wysokoprężne WP8A
i WP8B

2009

1600

17

AMCS Corp.

Tlenownia w Anwil SA

2008÷2011

20500

16

PROCHEM SA

PTA – Budynek kompresorowni

2008÷2009

6150

15

Azomet
Sp. z o.o.

Wymienniki ciepła dla Elstar-Oils

2008

2250

14

Anwil SA

Modernizacja instalacji rozładunku suspensji z reaktorów R-701/1-8
w ANWIL SA

2008

2400

13

Anwil SA

Modernizacja orurowania polimeryzatorów R-701/1-8 w ANWIL SA

2008

2100

12

Anwil SA

Podgrzewanie wody wiślanej do dekarbonizacji wodą chłodniczą
w ANWIL SA

2008

1100

11

Azomet
Sp. z o.o

Wymienniki ciepła dla instalacji 0120
w LOTOS

2007÷2008

2300

10

Anwil SA

Pakowanie,paletyzacja i ekspedycja nawozów saletrzanych

2007÷2008

8500

9

Unimech

Infrastruktura nowej instalacji HON VII
w Płocku

2007÷2008

2450

8

Azomet

Zbiorniki dla instalacji 0520 w LOTOS

2007

1150

7

POL-AQUA

Terminal Ekspedycyjny Wierzbno. Baza magazynowa Ropy Naftowej. Zad nr 5 dla PGNiG

2007

2700

6

Anwil SA

Modernizacja układu niszczenia chloru

2007

2300

5

Anwil SA

Stanowisko załadunku ługu sodowego
i podchlorynu sodu do cystern kolejowych

2007

1450

4

Anwil SA

Punkt załadunku cystern samochodowych roztworem azotanu amonu

2007

1000

3

ICI Polska
Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Farb

2006÷2008

8600

2

Azomet
Sp. z o.o.

Aparatura ciśnieniowa dla destylarni Sobieski dla MAGUIN

2006

1650

1

Poyry Forest

MDI Plant Piping Engineering dla Chematur Engineering AB

2006

2350